Religies

Het is interessant om na te gaan in hoeverre de belevingen van mensen die een Nabije Doodervaring doormaakten overeenkomen met de opvattingen in de grote wereldreligies:

  • Hindoeïsme
  • Boeddhisme
  • Jodendom
  • Christendom
  • Islam

Bob Coppes heeft daar een indrukwekkende studie naar gedaan in zijn boek “Bijna Dood Ervaringen en de zoektocht naar het Licht”. Daarin geeft hij een grondig overzicht van de geschiedenis en de opvattingen van deze religies.

Aan het eind geeft hij enkele samenvattende overzichten, waaruit ik hier dankbaar put.

Het eerste overzicht vergelijkt de kern elementen uit de ervaringen van mensen, die een Nabije Doodervaring doormaakten, met deze vijf grote wereldgodsdiensten.

Tabel 1 – Vergelijking belangrijkste elementen uit NDE-en met de 5 wereldreligies
Vgl NDE met wereldreligies
Vgl NDE met religies-b

Daarnaast geeft Tabel 2 een vergelijking van de kernthema’s in de 5 wereldreligies.

Tabel 2 – Vergelijking kernthema’s uit de 5 wereldreligies
Kernthema's religies

De toekomst van kerken

Zijn studie laat niet alleen zien hoe deze opvattingen niet alleen cultuur gebonden zijn, maar zich ook ontwikkelden in de tijd.

In feite weerspiegelt de op deze website geschetste ontwikkeling in mijn eigen levensbeschouwing datzelfde en is mijn verhouding tot de institutionele kerk van mijn achtergrond relativerender geworden. Niet dat ik de opvattingen van bijvoorbeeld mijn ouders en voorouders als fout zie, maar die eerder beschouw tegen de achtergrond van hun cultuur en in hun tijdsbeeld.

Ik ben benieuwd in hoeverre deze nieuwe inzichten gaan bijdragen aan de spirituele zoektocht van velen, die wel afstand hebben genomen van hun oorspronkelijke religieuze structuren, maar wel degelijk spirituele opvattingen koesteren in de huidige, moderne wereld met nieuwe inzichten, die bovendien door de moderne communicatiemogelijkheden makkelijker gedeeld worden.