Evidence

Zoals eerder opgemerkt wordt er de laatste decennia in toenemende mate wetenschappelijk onderzoek gewijd aan reïncarnatie en Nabij-de-doodervaringen. Een zeer uitgebreid overzicht van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, dat Nabij-de-doodervaringen en reïncarnatie ondersteunt is te vinden op http://www.near-death.com/science/evidence.html

Maar ook een helder beeld van de gegroeide inzichten en verdere uitdagingen van wetenschappelijk onderzoek werd in september 2016 in Boston gegeven door de Research Unit van het Department of Psychiatry and Neurobehavioral Sciences binnen de University of Virginia (UvA DOPS) ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. De presentaties  werden tijdens deze middag gegeven onder de titel: Do we survive death? A look at the evidence. Deze presentaties vormden de eerste bijeenkomst van een roadshow, die tot in voorjaar 2017 op verschillende plaatsen werd herhaald. Daarnaast bijv een conferentie in het Tom Tom Founders Festival Charlottesville, VA, in april 2018 o.l.v. John Cleese met weer nieuwe inzichten. UvA DOPS is gegroeid uit het baanbrekende werk, waar Ian Stevenson mee is begonnen. Het 1e programma begon met het verhaal van Jeff Olsen over de NDE, die hij meemaakte tijdens een auto ongeluk en de moeizame periode die hij daarna doormaakte. Daarna werden achtereenvolgens presentaties gegeven over de ervaringen en bereikte inzichten op hun vakgebied door:

  • Dr Bruce Greyson over ‘Consciousness Independent of the Brain’ op basis van Nabij-de-doodervaringen
  • Dr Jim Tucker over ‘Young Children Who Remember Previous Lives’, het onderzoek naar reïncarnatie vanaf de periode door Ian Stevenson, waardoor zij inmiddels over 2,500 cases beschikken
  • Dr Kim Penberthy over ‘Mindfulness and Altered States of Consciousness’
  • Dr Edward F Kelly  over ‘Consciousness is More than a Product of Brain Activity’ en in de 2e conferentie ook Dr Emily Williams Kelly

De drive om deze kennis te verspreiden is de overtuiging, dat de wereld het verdient vanwege de grote maatschappelijke impact voor ons toekomstige omgaan met elkaar en onze planeet om – in weerwil van de kortzichtige materialistische gangbare wetenschap –  overtuigd te worden door de in de afgelopen 50 jaar opgebouwde inzichten.

    Edward Kelly   –    Kim Pemberthy    –     Emily Williams Kelly    –    Jim Tucker    –     Bruce Greyson    –     John Cleese

Verder kwam ik via de website Quora ondermeer de twee onderstaande artikelen tegen:

  1. In het eerste artikel geeft Errol Greene met een opsomming in 7 punten weer waarom hij overtuigd is van het voortbestaan na de dood. Aan het eind daarvan verwijst hij naar het 2e artikel
  2. In dat artikel uit 2011 “New Evidence Suggests that the Near-Death-Experience is the Spirit Leaving the Body and Not Just a Dying Brain” geeft Patrick Wells een indrukwekkend overzicht in 8 punten met verwijzing naar een eerder artikel van zijn hand en naar de achtergronden van die punten op daarop betrekking hebbende websites.

 

Is er enig tastbaar bewijs voor leven na de dood?

Errol Greene studeerde aan de Southern Illinois University Carbondale   –  Jan 3 2017

Jazeker, ik denk dat dat er is. Ik twijfelde hier vele, vele jaren lang over, maar door bewijzen waar ik mee geconfronteerd werd, begon ik me te realiseren dat er gewoon dingen zijn die niet te verklaren zijn zonder een of andere vorm van voortbestaan na de dood. Het bewijs dat mij uiteindelijk overtuigde:

1.De University of Virginia kwam, na jaren van intensief onderzoek (zie hierboven), tot de conclusie dat reïncarnatie bestaat. Zij werden geconfronteerd met honderden gevallen die eenvoudigweg niet te verklaren waren. Onder een aantal voorbeelden die ik daarover las was een jongen die op 3-jarige leeftijd het ontwerp van de Titanic kende en gedetailleerde herinneringen had aan het zinken ervan. Het kind was in staat om zijn ouders te vertellen over zijn vorige leven als WO-II piloot, en ook het hotel kon beschrijven waar zij hem verwekt hadden. Alles daarvan klopte helemaal en was gecontroleerd. Hij kon zich een tekening herinneren die zijn zuster had gemaakt in zijn vorige leven– alles klopte helemaal. Of over de jongeman die terugkwam en gedetailleerde ervaringen met zijn volwassen geworden vroegere beste vriend, dingen die hij gewoon niet geweten kon hebben. Of, de jongeman die beschreef wie hij was  en hoe hij omgekomen was bij een brand in Chicago in de 90-er jaren en waarbij onderzoekers de namen en beschrijvingen van de slachtoffers van de brand onderzochten en de naam en beschrijving klopte van wie hij beweerde te zijn.

2. Ik ben persoonlijk betrokken geweest bij verscheidene gevallen van spookverschijnselen, ongeacht of je wel of niet gelooft in geesten of spoken had ik mijn eigen bewijs, dat ik niet kan ontkennen. Ik werd door een onzichtbare kracht in een bed in een hotelkamer geduwd, waarbij ’s nachts dingen door mijn hotelkamer bewogen, laden van kasten die uit zichzelf open en dicht gingen, ik heldere voetstappen hoorde terwijl er niemand was, deuren dicht hoorde slaan terwijl er geen wind of openstaande ramen waren… de lijst gaat door. Op grond van mijn eigen ervaringen weet ik, dat er meer is dan alleen de fysieke wereld.

3. Eén van ’s werelds meest gerespecteerde onderzoekers, Elizabeth Kübler-Ross kwam tot de conclusie dat we de fysieke dood overleven. Zij bestudeerde het sterven het grootste deel van haar leven en begon zich ook te realiseren dat er teveel dingen rond de dood waren die gewoonweg niet te verklaren zijn als een  permanent verlies van bewustzijn. Denk bijvoorbeeld aan het kind, dat de zaal vertelde dat zijn broer al overleden was, ondanks het feit dat die in een ander ziekenhuis opgenomen was… en net enkele ogenblikken daarvoor overleden was. Als er maar één of twee van dat soort voorbeelden zouden zijn, dan zou je dat makkelijk genoeg als toeval kunnen bestempelen, maar honderden ervan kun je niet negeren.

4. De informatie en transformerende veranderingen die mensen ervaren vanuit Nabij-de-Dood Ervaringen. Mensen raakten hierna dramatisch veranderd en velen veranderden door die ervaring. Sommigen werden spiritueel en werden geestelijken. Anderen veranderden hun persoonlijkheden en kozen ervoor om meer te betekenen voor anderen. Sommigen veranderden hun geloofsovertuigingen totaal en hielden op God te zien als politie opperhoofd van het heelal en zagen God in plaats daarvan meer als een liefhebbende, voor je zorgende entiteit.

5. NDE’s die in staat waren te vertellen wat er gebeurde in een ziekenhuis toen zij òf klinisch dood waren òf onder narcose gebracht. Er is het verhaal van een arts die nooit geloofde in het voortbestaan van het bewustzijn na de dood, totdat zijn patiënt hem vertelde wat er gebeurde en gezegd werd, terwijl ze dood was. Als gevolg daarvan begon hij zijn begrip over de dood in twijfel te trekken. Mensen die in staat waren om te vertellen wat er gezegd was door vrienden en verwanten in andere gedeelten van het ziekenhuis tijdens hun NDE’s.

6. Niemand weet waar onze ziel verblijft in de hersenen. We kunnen het brein manipuleren en herinneringen activeren of lichaamsdelen laten bewegen, maar we kunnen de controleur, of de geest in de machine, zo te zeggen niet vinden. Of in andere woorden, we kunnen de computer vinden, maar niet de operator. En ook, als de zielen deel waren van de fysieke hersenen, dan zouden we mensen en dieren kunnen klonen en met dezelfde omgeving, ruwweg dezelfde persoon kunnen reproduceren, omdat alles identiek zou zijn met de oorspronkelijke persoon. Maar zo werkt het niet; gekloonde dieren zijn vaak heel verschillend en hebben sterk verschillende persoonlijkheden vergeleken met het dier waarvan ze gekloond werden, wat het bewijs versterkt dat de ziel een van het brein afgezonderde entiteit is.

7. En als laatste— waarschijnlijk het allerkrachtigst mogelijke bewijs dat het bestaan van de ziel letterlijk bewijst. Mensen die vanaf hun geboorte blind waren, waren in staat om helder dingen tijdens hun NDE’s te zien en te beschrijven. Er is hier gewoonweg geen andere aannemelijke verklaring voor dan het voortbestaan van een geest buiten het lichaam: Nieuw Bewijs dat de Nabij-de-Dood-Etvaring de Geest is die het Lichaam Verlaat en Niet Zomaar een Stervend Brein

Als je alles bij elkaar neemt wordt het snel duidelijk dat er iets meer aan de hand is dan we met onze ogen kunnen zien. Ik beweer niet te weten wat het precies is, maar er is iets dat we nog moeten leren te begrijpen. Misschien zal de technologie binnenkort zover komen, dat die ons kan vertellen wat er precies gebeurt, maar ik zou zeggen dat in het licht van het bewijsmateriaal de kans zeer, zeer groot is dat we in één of andere vorm de dood overleven.

 

Nieuw Bewijs dat de Nabij-de-Dood-Ervaring de Geest is die het Lichaam Verlaat en Niet Zomaar een Stervend Brein

door Patrick Wells, 25 augustus 2011

Sommige wetenschappers geloven alleen in wat zij kunnen meten (wetenschappelijk reductionisme). Diezelfde wetenschappers beweren dat er vele rationele wetenschappelijke verklaringen zijn voor de Nabij-de-Dood-Ervaring. Die worden beschreven als dromen, hallucinaties, een stervend brein dat ons probeert te kalmeren, door medicijnen opgewekte effecten door zuurstof tekort, licht effecten die voortkomen uit de stervende epifyse, etc. Die verklaringen komen vanuit ons huidige, maar verouderde, wetenschappelijke en reductionistisch paradigma. Ik zal die theorieën met acht zeer sterke argumenten weerleggen. Het nieuwe en opkomende wetenschappelijke paradigma stelt dat het Bewustzijn (de Impliciete Orde) voorafgaat aan, basaler is dan materie, ruimte en tijd die zij in het leven roept (de expliciete orde). http://readersupportednews.org//index.php?option=com_content&task=view&id=4723 . Hier is significant wetenschappelijk en anekdotisch bewijs dat de NDE de Geest is die het lichaam verlaat en niet zomaar effecten van het stervende brein. Dit bewijs komt van alle top experts op het gebied van dood, sterven en bewustzijn.

Allereerst is er de research van Dr. Ken Ring, één van de deans voor Nabij-de-Dood research. In een van zijn boeken Mindsight, onderzocht Dr. Ring 31 blinde mensen die een nabij-de-dood-ervaringen en/of buiten-lichamelijke-ervaringen hadden. 80% van de respondenten beweerden dat zij in staat waren te zien wanneer zij buiten hun lichaam waren, zelfs als ze aangeboren blind (blind vanaf geboorte) waren. Aangeboren blinde mensen beschikken zelfs niet over een idee van zien; zij dromen alleen in audio. Veel van dergelijke mensen hadden vlakke hersengolven en hadden hart stilstand in ziekenhuizen. Vijf van hen zagen dingen die onafhankelijk van elkaar konden worden geverifieerd. Ik stel de wetenschappelijke gemeenschap één vraag. Waarmee konden deze mensen, – zonder ogen, bij hartstilstand en met vlakke hersengolven – zien? Dit bijzondere verschijnsel kan niet worden verklaard uit de huidige wetenschappelijke theorie van het materiële reductionisme, tenzij alle deelnemers aan dit onderzoek liegen. De theorie van Occam’s Scheermes zou stellen dat dit een werkelijk gebeuren is.
http://www.near-death.com/experiences/experts04.html

Ten tweede, NDE’rs melden te ervaren dat hun bewustzijn zich uitbreidt buiten de begrenzingen van hun lichamen. Zij zeggen dat het een gevoel is alsof je een knellende schoen uitdoet of een ongemakkelijk harnas. Zij melden dat die ervaring werkelijker is dan normaal bij bewustzijn.

Duizenden gedocumenteerde gevallen bewijzen dat NDE’rs kunnen zien en rapporteren helder over wat er gebeurde met hun lichamen, binnen of buiten het ziekenhuis, toen ze klinisch dood waren, zonder hersengolven en tijdens hartstilstand. Het volgende voorbeeld wordt aangehaald uit Dr. Bruce Greyson’s artikel in in het verbazingwekkende boek, Varieties of Anomalous Experience: Examining the Scientific Evidence. Het gaat over de NDE van Pam Reynolds. http://www.near-death.com/experiences/evidence01.html

“De ogen van de patiënt waren dicht getaped en maat speakers waren in haar oren gedaan om via klikken van 100-decibel elke andere gehoor prikkel te blokkeren. Nadat ze volledig onder narcose was, opende de neurologische chirurg haar hoofdhuid, opende de schedel met een speciale pneumatische zaag en opende de dura mater om de hersenen bloot te leggen. Twintig minuten later, haar lichaamstemperatuur nu 60 graden F, ontlokten de klikken van de speakers in haar oor geen reactie meer van de hersenstam, wat wees op een volledige stilstand van haar gehele brein. Op dat moment werd het hoofd op de operatietafel gekanteld, werd de omleidingsmachine van de hartslagader uitgezet en werd het bloed uit haar lichaam afgevoerd, wat het aneurysma (uitstulping aan de hersenslagader) deed slinken zodat dit veilig kon worden afgekneld en weggesneden. Toen het aneurysma was hersteld kon de omleidingsmachine weer aangezet worden en verwarmd bloed terug ingebracht worden in haar lichaam, wat gevolgd werd door terugkeer van door de hersenstam opgewekte potentialen en vervolgens elektrische activiteit op het EEC. Toen dat gebeurde, viel haar hart terug in ventriculaire fibrillatie en moest tweemaal een schok worden toegebracht om een regelmatig hart ritme te herstellen.

De patiënt meldde vervolgens, dat ze was bijgekomen uit narcose door het geluid van de pneumatische zaag en zich toen uit de kruin van haar hoofd weggetrokken voelde worden en de operatiekamer zag van boven de schouder van de neurochirurg. Ze beschreef nauwkeurig de 20 doctoren, verpleegsters en technici in de ruimte, van wie ze 17 nooit had ontmoet en verschillende eigenaardige details van de unieke pneumatische zaag die gebruikt werd om haar schedel te openen, de verrassing van de hart chirurg toen hij merkte dat de aanvankelijke  femorale slagader te klein was om te gebruiken, alsook de muziek die in de operatiekamer speelde toen ze terugkwam in haar lichaam maar nog niet bij bewustzijn was. Ze meldde dat ze, nadat haar hart gestopt was en het bloed werd afgevoerd uit haar lichaam, door een tunnel naar een stralend licht ging, waar ze veel mensen tegenkwam, inclusief verschillende overleden verwanten, die haar waarschuwden dat als ze niet terug ging ze de operatie niet zou overleven.

Het nauwgezette monitoren van deze patiënt maakt het mogelijk om stil te staan bij gebruikelijke fysiologische verklarende hypothesen. Dit geval kan niet worden verklaard uit vergrote temporale-uitstulpingsactiviteit, omdat de hersengolven voortdurend werden gemonitord. Het kan niet verklaard worden uit reconstructie gebaseerd op het hebben gehoord van conversaties tijdens de operatie, aangezien de ingebrachte op maat gemaakte speakers in haar oren elk mogelijk horen blokkeerde en haar hersenstam signalen absoluut geen respons tot gehoorstimulatie gaven. Het kan ook niet verklaard worden uit reconstructie gebaseerd op waarnemingen voor en nadat ze onder narcose was, omdat ze nauwgezet de mensen, apparatuur en gebeurtenissen beschreef die voor haar voor of na de procedure niet waarneembaar waren.

Individuen met deze veridieke buiten-lichamelijke waarnemingen beweren gebruikelijk dat hun mentale processen opmerkelijk helder waren toen ze gescheiden leken van hun fysieke lichamen en worden overtuigd door deze ervaring dat zij zullen voortbestaan na de dood van hun lichamen.”

Ten derde, Dr. Allan Botkin heeft een buitengewone nieuwe therapie ontwikkeld voor Post-Traumatic-Stress-Disorder en verdriet. De hieronder genoemde video laat duidelijk de buitengewone effectiviteit van een variatie van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) zien die hij IADC (Induced After Death Communication). In deze ervaringen, die kunnen worden opgewekt in 76% van deze gevallen, melden patiënten een heldere communicatie te ontvangen van de personen die verdriet ervaren. Hun helen is stelselmatig opmerkelijk. Ik geloop dat Geesten in werkelijkheid terugkeren (Hiernamaals) om overlevenden in hun verdriet te assisteren. Zijn werk laat zien dat het Bewustzijn veel meer is dan alleen het brein . YouTube link: http://bit.ly/oyZrgp Website: http://www.healingafterthewar.org

Ten vierde, de grote meerderheid van NDE’rs ervaren een dramatische verandering in hun gedrag, persoonlijkheden en geloofsovertuigingen. Geen enkele andere menselijke ervaring van wat voor soort ook veroorzaakt zo’n dramatische en permanente  transformatie. Dergelijke NDE veranderingen omvatten: een totaal verlies van angst voor de dood; eerder belangstelling voor spiritualiteit dan voor religie; verlies van alle belangstelling voor materiële dingen; grote belangstelling voor het houden van en helpen anderen; veranderen van werkkring; een grote eerbiediging aannemen voor alle levende dingen. Als voorbeeld, een door de Maffia getroffen man, die eerder zeven mensen had vermoord, houdt nu verhalen over zijn NDE. In zijn achtertuin probeert hij erg hard om het trappen op mieren te vermijden. Zodra we eenmaal een directe ervaring hebben van  de EENheid van het Leven, is er geen enkele vrees meer voor alleen zijn of op zichzelf te staan or sterven.
http://www.google.com/search?tbm=bks&tbo=1&q=Mafia+Hitman%2C+Near+Death+Experience&btnG=

Ten vijfde, er is een sterk bewijs voor het bestaan van NDE’s van een studie over hartstilstand in Nederland. Dat onderzoek toont aan dat medische factoren inclusief psychologische, neuropsychologische of fysiologische factoren geen oorzaak kunnen zijn voor het gebeuren en ervaren van een NDE. Of met andere woorden, al deze fysieke verklaringen zoals de vrees voor de dood, zuurstof tekort, medicijnen, hallucinaties, een stervende epifyse, of het brein dat ons helpt te sterven door onze vrees te verzachten met behulp van endorfines, etc. kan geen aanvaardbare verklaring geven voor dit verschijnsel. http://profezie3m.altervista.org/archivio/TheLancet_NDE.htm

Dr. Jeffrey Long en Jody Long hebben de grootste Neal-Death-Experience Web site ter wereld met meer dan 2500 volledig beschreven gepubliceerde NDE verslagen. Het maakt alles deel uit van hun Neal-Death-Experience Research Foundation. Die Web site bevat meer bewijs van de mogelijkheid van leven na de dood dan welke andere Web site in de wereld dan ook! Vergeet niet daar ook eens op te kijken! http://www.nderf.org

Ander bewijs dat wel wordt gebruikt om een dergelijk verschijnsel fysiologisch te verklaren is dat sommige van de kern ervaringen opgewekt kunnen worden via fysieke middelen. Dat omvat de hypoxie (zuurstofgebrek) wanneer bij Jet Piloten de G-kracht te groot is, sommige psychedelische drugs (vooral Ketamine en DMT) en bij elektrische stimulering van de temporaalkwab. Dit soort gedachten zijn willekeurig en fragmentarisch en betreffen zelden ook maar enige permanente transformationele ervaringen als van verlies van vrees voor de dood en sterke nieuwe spirituele belangstelling zoals vergezeld gaand met een NDE.

Bovendien bewijst het chemisch en biologisch kunnen oproepen van hogere staten van bewustzijn, inclusief NDE’s, nog niet dat zulke staten (een hogere dimensie) zich niet onafhankelijk kunnen voordoen zonder een biologisch verband. Een dergelijke werkelijke en dramatische transformatie doet zich alleen maar voor bij het feitelijk naderen van de dood.

Ten zesde, Dr. Melvin Morse heeft uitgebreid onderzoek verricht naar kinderen die NDE’s hebben meegemaakt. Dr Morse, een kinderarts, was oorspronkelijk een volledige scepticus. Hij geloofde dat de NDE slechts een overblijfsel was van cultuur en/of religie. Hij was er zeker van dat dit verschijnsel zich niet zou voordoen bij kinderen die te jong zouden zijn om beïnvloed te kunnen worden door cultuur en religie. Hij ontdekte tot zijn grote verrassing dat dit soort erg jonge kinderen, van wie sommigen in de baarmoeder en sommigen pas 9 dagen dagen oud, al herinneringen hadden aan dit soort ervaringen die opvallend overeen kwamen met  die van volwassenen (behalve degenen die om voor de hand liggende redenen nog geen levens schouw hadden). Zodra zij genoeg taalvaardigheden hadden, was hun NDE het eerste ding waarover zij hun ouders wilden vertellen. Dr. Morse verkondigt nu zijn nieuwe opvattingen.
http://www.spiritualscientific.com

Ten zevende is het werk van Professor Emeritus William A. Tiller, van Stanford University’s Department of Materials Science. Hij spendeerde 34 jaren in de academische wereld na 9 jaren als adviserend fysicus bij de Westinghouse Research Laboratories. Op zijn conventionele wetenschappelijke gebied publiceerde hij meer dan 250 wetenschappelijke papers, 3 boeken en verscheidene patenten. Zijn nieuwe onderzoeksterrein is het wetenschappelijk bewijs voor de kracht van het denken en de kracht van gefocussed bewustzijn, die zich beiden afspreken op Kwantum niveau en het fysieke niveau. In samenhang daarmee heeft hij de afgelopen 30 jaar als hobby aanbevolen om serieus en theoretisch onderzoek na te streven op het gebied van psycho energetica, wat hij denkt een zeer belangrijk onderdeel te worden van de “toekomstige” fysica. William Tiller’s laatste grondige wetenschappelijke onderzoek gaat over bewustzijn met gebruik van controle groepen, herhalingsstudies, Faraday kooien en metingen bij verschillende afstanden. Een Faraday kooi is een metalen afgesloten ruimte die het binnenkomen of ontsnappen van een elektromagnetisch (EM) veld voorkomt. Alleen al het gebruik van de mentale intentie van vier excellente meditators in Arizona met resultaten op vele locaties over de hele wereld, stelde de kracht van die bewuste intentie in staat om de snelheid van de ontwikkeling van fruitvliegjes met 25% te vergroten en de pH factor van water met één volle pH unit, zowel naar boven als naar beneden te laten bewegen. Als ons lichaam slechts zou weigeren met 1/2 p/h, zou je doodgaan. Hij noemt die resultaten zeer robuust; Ik noem het een bevestiging van mijn geloofssysteem. Ondanks het feit dat de meeste wetenschappers je zullen vertellen, dat er absoluut geen bewijs bestaat voor telepathie en/of telekinese, zijn er nu honderden studies die al meer dan de laatste dertig jaren consistent en wetenschappelijk bewijzen dat het menselijk “bewustzijn” willekeurige getallen generatoren kunnen beïnvloeden.
http://www.tillerfoundation.com

Ten achtste is er het werk van Roger Nelson bij Princeton die in feite Bewustzijn probeert te “meten”. “Het Wereldwijde Bewustzijns Project (Global Consciousness Project) is een internationaal, multidisciplinaire samenwerking van wetenschappers en ingenieurs. Zij verzamelen voortdurend data vanuit een wereldwijd netwerk van fysieke willekeurige getallen generatoren (random number generators of RNG’s)  gelokaliseerd in 70 gaststeden over de hele wereld. De data worden verzonden naar een  centraal archief dat nu meer dan 12 jaren aan willekeurige data omvat in parallelle sequenties van gesynchroniseerde 200-bit proeven per iedere seconde.

Hun doel is om subtiele correlaties te onderzoeken die de aanwezigheid en activiteit van bewustzijn in de wereld reflecteren. Zij voorspellen de aanwezigheid van structuur in wat willekeurige data zouden horen te zijn, samenhangend met belangrijke wereldwijde gebeurtenissen. De data vertonen in zijn algemeenheid een zeer significante afwijking van wat normaal statistisch voorspeld zou worden.

Subtiele maar werkelijke effecten met betrekking tot bewustzijn zijn wetenschappelijk belangrijk, maar hun werkelijke betekenis is meer direct. Zij moedigen ons aan om essentiële, gezonde veranderingen door te voeren in de grote systemen die onze wereld domineren. Grootschalig groepsbewustzijn heeft effecten in de fysieke wereld. Als we dit weten, kunnen we ons bewust voornemen  om aan een helderder, meer bewuste toekomst te werken.”
http://noosphere.princeton.edu

 

De Nabij-de-Dood Ervaring als Bewijs voor Leven Na de Dood Stafford Betty

Tenslotte dit artikel van Stafford Betty over het aannemelijke van nabije-dood ervaringen. Daarin somt hij in een dialoog op waarom het voortbestaan na de dood voor hem voldoende overtuigend is. En verder een interview met hem bij het verschijnen van zijn boek: Ik heb radio shows gegeven over mijn research over het hiernamaals van Sydney tot Toronto, en van London tot LA. Hierna enkele van de meer interessante vragen, die interviewers me stellen:

1. U hebt vier boeken over het hiernamaals geschreven sinds 2011. Wat bewoog u daartoe? Ik heb vele jaren bij de California State University Bakersfield een cursus gegeven met de naam The Meaning of Death. Een van de sleutels voor het succes zijn de discussies, die we hebben over wat er gebeurt bij het sterven en wat er daarna mogelijk gebeurt. De meeste studenten worden afgeschrikt door de gedachte dat er niets meer is na de dood en ik houd ze de verschillende de verschillende typen argumenten voor dat dat waarschijnlijk niet gebeurt. Ik deel het ongemakkelijke gevoel met mijn studenten bij het idee van persoonlijk ophouden te bestaan. In het algemeen geniet ik van het leven en ieder argument, dat suggereert dat het door gaat is zeer welkom nieuws. Mijn niewe boek (When did you ever become less by dying? Evidence for the Afterlife from Philosophy, Religion, and Psychical Research) onderzoekt die evidence.

2. Tot wat voor conclusies bent u gekomen? En waar zijn die op gebaseerd? De argumenten die mijn collega’s en ik bestuderen en analyseren zijn niet gebaseerd op religieuze doctrine, maar op wetenschappelijke en filosofische analyse van de argumenten, wat praktisch geheel seculier van aard is. Die evidence stoelt op negen zaken: sterfbed visioenen, de nabije-dood ervaring, verschijningen van geesten, poltergeist fenomenen, communicatie met geesten via mediums, bezetenheid, reincarnatie herinneringen van erg jonge kinderen, communicatie met geesten met gebruik van electronische instrumenten en onverklaarbare helderheid van gevorderde Alzheimer patiënten vlak voor het sterven. De meeste hiernamaals onderzoekers die bekend zijn met deze informatie hechten veel geloof aan voortbestaan na de dood. Zij zien duidelijk, dat het brein niet de veroorzaker van bewustzijn is, maar het orgaan dat het toepast. Mijn laatste boek laat zien waarom we zo denken.

3. Hoe verhouden uw conclusies zich tot de religieuze opvattingen? Beschouwen religieuze mensen uw werk nuttig? Of zien zij het als bedreigend? De reacties zijn verschillend. Allereerst schrikken de antwoorden die we vinden in niet-religieuze bronnen veel religieuze mensen af die zichzelf beperken tot hun Bijbel of Koran of de Vedas. Ten tweede staan veel religieuze mensen open voor meer licht en doet het hen goed te zien dat de evidence de waarheid van voortbestaan bevestigt zelfs al de details van wat te verwachten bij de dood afwijken van wat hen is geleerd. Ten derde ontdekken veel religieuze mensen in deze boeken een wereld na het sterven, die veel zinniger overkomt dan alles wat ze tegenkomen in hun kerken of synagogen. Hun wereldbeeld verandert in overeenstemming daarmee.

4. Hoe reageren wetenschappers op uw research? Zijn ze sceptisch, open of ontvankelijk? Ook wat dit betreft zijn de reacties verschillend. Veel mensen die zichzelf wetenschappelijk beschouwen weigeren om naar de research te kijken. Zij kunnen zich geen andere wereld voorstellen dan degene die zij kennen en gunnen zichzelf niet de kans om kennis te maken met de evidence die hen van mening zou kunnen doen veranderen. Het is onnodig te zeggen, dat dat een erg onwetenschappelijke houding is. Veel anderen, in het bijzonder in de medische beroepen, staan er meer voor open.

5. We hebben al genoeg problemen in deze wereld. Zijn uw interesses te wereldvreemd om hier veel nut te kunnen hebben? Nee. Het delen en analyseren van de evidence maakt juist los wat William James “de energieke houding” noemde. Het moedigt geestdrift aan. Het helpt mee om de overtuiging te vormen dat wat we hier doen werkelijk zin heeft en heeft consequenties die dit leven overstijgen. Het helpt allerlei deugd te genereren.

6. Wat heeft u in uw research het meest verrast? Er zijn tal van verrassingen, maar misschien is het verrassendste wel de bevinding dat het hiernamaals niet het exclusieve domein van religie is. Het grote avontuur dat zich voor ons opent bij de dood hangt niet af van geloof maar van karakter. Diep religieuze mensen hebben vaak een voordeel, niet vanwege hun geloofsopvattingen, maar omdat zij vaak zorgvuldiger hebben nagedacht over de dood en tijd besteed hebben om liefhebbende en vergevende mensen te worden. Maar ongelovigen zijn niet noodzakelijkerwijs in het nadeel. Karakter is fundamenteel, en goede atheïsten of agnostici zullen de reis beginnen op het niveau waar hun karakter—hun levenslange gewoontes—hen op hebben voorbereid. Hetzelfde geldt voor mensen van verschillende geloofsovertuigingen.

7. Wordt uw werk gewaardeerd door uw collega’s waar u werkt? Hoe is dat met uw studenten? Door de studenten, ja. Door de faculteit niet in het algemeen, tenminste niet publiekelijk. Erg weinig faculteiten hebben ooit gehoord van het soort research dat ik doe en hebben geen tijd om er naar te kijken. Zij worden uiteindelijk geheel in beslag genomen door hun eigen research projecten, zodat dat niet verwonderlijk is. Op een campus als CSUB, een seculiere universiteit, heerst de ongelukkige aanname dat alle praten over een hiernamaals gebaseerd moet zijn op religieuze gronden. Dat is de belangrijke doem voor researchers als ik. Hoe dat soort vooroordelen te doorbreken? Wij zijn ervan overtuigd dat de evidence voor het voortbestaan gefundeerd is op stevige grond—even stevig als de evidence van de fysicus voor donkere energie en materie.

8. Nog een slotwoord? Er is geen aanleiding voor een goede man of vrouw om bang te zijn voor de dood. Wel om hem te betreuren. Want er is nog zoveel om te doen. Maar er bang voor zijn? Nee. Het grote avontuur van het leven gaat door. Volg Stafford Betty op Twitter: www.twitter.com/LewisBetty