Een kleine kosmologie

Ik heb de tekst van Hoofdstuk 6 uit “A Wanderer’s Handbook” van Carla Rueckert – en bewerkt door haar partner Jim MacCarty – in het Nederlands vertaald.  En zoals hiervoor al vermeld heb ik geaarzeld of ik deze tekst wel op zou nemen, want je moet het vaak ingewikkelde taalgebruik met hier en daar moeilijke termen wel echt willen begrijpen.

Ikzelf vond het niettemin voldoende de moeite waard om die 28 pagina’s in dit pdf document te vertalen, ondermeer omdat:

  • deze tekst aanhaakt bij de opvattingen van Dewey B. Larson, waarbij onder de sub-knop ‘Fysica’ wordt stil gestaan. Die visie schetst een beeld over de verhouding van materie en ruimte in de fysische wereld van ‘ruimte/tijd’ (de wereld van de wetenschappelijke natuurkunde) naast de metafysische wereld van ‘tijd/ruimte’ (waarvan de wetenschappelijke natuurkunde het bestaan ontkent). In hoeverre de Quantum fysica en de snarentheorie hier een brug tussen kunnen gaan slaan is een vraag, die ik dan ook met belangstelling volg.
  • de tekst ook een samenhangende behandeling geeft met vele aanhalingen uit de transcripties over het concept van de zeven dichtheden en de overgang van onze aarde vanuit de huidige 3e dichtheid naar de 4e dichtheid met specifieke kenmerken voor de ontwikkeling van onze ziel (ons hogere ik/ ons diepere zelf). Tijdens onze ontwikkelingsfase in onze incarnatie ervaringen op de aarde in de 3e dichtheid is de grote uitdaging om in te leren zien, dat het gaat om de keuze met onze vrije wil voor ‘service-to-others’ in plaats van voor ‘service-to-self’. Dat is in wezen wat verwoord wordt in de Gulden Regel, het grote liefdegebod, maar ook in het Handvest voor Compassie.

Mede omdat ik de integriteit van Carla Rueckert (en Don Elkins en Jim MacCarty) hoog inschat, heb ik mijn aarzeling ook laten varen, ook al weet ik dat er in de wereld van mediums veel hocus pocus te berde wordt gebracht en velen zo’n verhaal dan ook snel onder die noemer opzij zullen schuiven.