Gnosis

Een bijzondere ervaring in mijn zoektocht was, dat ik – na mijn eerdere kennismaking met het materiaal van Edgar Cayce en vervolgens met ‘The Law of One’ in het Ra materiaal via Don Elkins met het medium Carla Rueckert en Jim McCarty en daarna met Wynn Free in Amerika – via een grote bocht weer terecht kwam bij de eeuwenoude Hermetische Gnosis. Daar had ik vroeger ook wel oppervlakkig kennis mee gemaakt, maar dat viel nu duidelijk beter op zijn plek met vele onderlinge overeenkomsten. Daar attendeerde Robert Swami Persaud mij op bij het publiceren van deze website met ondermeer ook nog een waarschuwing voor het misleidende van de Elohim als ‘mislukte’ goddelijke zoon Jaldabaoth van Sophia met verwijzing naar het ‘apokryphon van Johannes’ met de openbaring van Jezus aan Johannes in de Nag Hammadi teksten over de Demiurg en de Archonten.

Die eeuwenoude gnosis, met wortels al van voor het Christendom werd in de beginperiode van de Christelijke kerk met de eerste kerkvaders verboden, hoewel die opvattingen ook terug te vinden zijn in het Johannes evangelie en bij Paulus en in vele religies en culturen. Zie ook bijvoorbeeld bijgaand artikel  ‘Het arrogante denken en het luisterende denken: de Demiurg en de Christus in ons – Over het bewustzijn in oude gnostische mythes’ van Bram Moerland.

Na die ervaring neem ik hier daarom graag een artikel op van Dr Frans E.J. Gieles, dat mij zeer aanspreekt.
Zijn website www.human-being.nl met vele andere interessante artikelen is bovendien de moeite van het verder doorzoeken meer dan waard. Dat kan via de knoppen boven en onder het artikel hieronder.