Edgar Cayce

Edgar CayceAanvankelijk kwam ik rond mijn dertigste in contact met Edgar Cayce door een boekje ‘Edgar Cayce on Religion and Psychic Experience’. Dat leidde tot veel meer lezen over het leven en werken van deze bijzondere man (Hopkinsville, 18 maart 1877 – Virginia Beach, 3 januari 1945) via het uitgegeven materiaal van de Association for Research and Enlightenment (A.R.E.). Hij was een paranormaal medium en helderziende die zich presenteerde als een ‘helderziend diagnosticus’ (oorspronkelijk in het Engels: ‘psychic diagnostician’).

Tijdens zijn sessies (‘readings’) kwam Cayce in een trance, waarna hij in contact kwam met de zgn. Akashic records, wat het hem mogelijk maakte om vragen van derden te beantwoorden over hun gezondheid. Maar tot zijn grote verrassing – hij was orthodox Christen –  legden die antwoorden verbanden met oorzaken in vroegere levens in Atlantis, Egypte, Palestina in de tijd van Jezus, de Essenen, het Romeinse Rijk, Zuid Amerika, enz. Zijn ‘readings praktijk’ breidde zich allengs uit tot een veel breder terrein met uitleg van dromen, toekomstvoorspellingen en zakelijk advies. Vanwege die trances, waarin Cayce tijdens zijn sessies geraakte, werd hij door Jess Stearn de slapende profeet genoemd. Diens boek over Cayce droeg dan ook de titel “The sleeping prophet”.

“… De geloofwaardigheid van de Edgar Cayce readings staat niet ter discussie. In feite was de inhoud van veel van de readings zeer ongelofelijk voor Edgar Cayce zelf. Hij was een devoot Presbyteriaan. Jarenlang had hij op Zondagsschool onderwezen, totdat de groeiende vraag naar zijn paranormale advisering hem daarvoor geen tijd en energie meer over liet. Hij was, in alle opzichten, een orthodoxe Christen. Sommige van zijn uitingen tijdens zijn slaap waren beslist onorthodox – en hij wist dat wanneer hij ze aan zich terug had laten voorlezen. Die uitingen waren echter niet van hem gekomen, maar via hem. Hij werd in zekere zin gebruikt. Hij hoopte dat dat door God was, maar hij kon niet verklaren waarom.
Toen hij zijn eigen rol tijdens een paranormale ervaring beschreef zei Edgar Cayce, dat het laatste wat hij zich bewust kon herinneren een verblindende lichtflits was. Daarop bevond hij zich in een groot vertrek, met grote boeken langs de muren – de Hal met Verslagen. Soms was daar – de Bewaarder van de Verslagen, maar Cayce heeft die nooit beschreven.
Degene die de reading uitvoerde – meestal Cayce’s vrouw Gertrude of zijn oudere zoon Hugh Lynn – legde dan de kwestie voor waar het over ging. De Bewaarder van de Verslagen wees dan op een bepaald boek. Zonder dat ook echt te kennen of er echt in te lezen, leek Cayce de inhoud ervan te kennen en begon hij te spreken. Na een openingsstatement begon hij dan vragen te beantwoorden. Readings duurden meestal ongeveer een halfuur. Wanneer Cayce wakker werd had hij geen idee van wat hij gezegd had en was hij vaak even verbaasd over zijn eigen woorden als degenen die ze gehoord hadden.”

Al dit materiaal werd geregistreerd en vormt tot de huidige dag een grote bron voor studies van allerlei aard. De A.R.E. (Association for Research and Enlightenment) in West Virginia heeft zich ontwikkeld tot een actief New Age centrum voor research, cursussen en andere activiteiten met een uitgeverij en radio en TV station.

Dit bracht mij voor het eerst grondig in aanraking met een serieuze benadering van reïncarnatie en karma, waarna ik mij daar uitgebreid verder in verdiept heb. Daarbij maakte ondermeer het boek ‘Reïncarnatie – 20 gevallen van vermoedelijke wedergeboorte’ (Twenty cases suggestive of reincarnation) van de grote voorloper op het gebied van serieus wetenschappelijk reïncarnatie onderzoek Prof. Dr. Ian Stevenson van de Universiteit van Virginia veel indruk door zijn zorgvuldige benadering. In het gedeelte over Reïncarnatie komt hij nog uitgebreid aan de orde.

Het verruimde mijn opvattingen over de evolutie van de ziel in vele opeenvolgende levens op aarde en de ontwikkelingen in de kosmos.

Uit waardering voor Stephan Schwartz, iemand anders uit Virginia, van wie ik pas vandaag (2020) na ± 50 jaren onze gedeelde ervaring ontdekte van het voor het eerst in contact komen met Edgar Cayce’s readings met veel impact op het leven van ons beiden plaats ik hier zijn bijzondere verhaal uit een interview over hoe dat bij hem begon.

In bijgaande video “Edgar Cayce visions on reincarnation and karma” geeft John Van Auken zowel een goed overzicht van het verhaal over Edgar Cayce alsook welke visies uit het materiaal van die readings naar voren kwamen over reïncarnatie en karma.