Literatuur

Een greep uit mijn boekenkast

Algemeen
 Armstrong, Karen  – De strijd om God, Een geschiedenis van het fundamentalisme. De Bezige Bij, Amsterdam (2000)
De grote transformatie, het begin van onze religieuze tradities. De Bezige Bij, Amsterdam (2005)
De kwestie God, de toekomst van religie. De Bezige Bij, Amsterdam (2009)
Bernts, Ton en Joantine Berghuijs God in Nederland, 1966 – 2015. Uitgeverij Ten Have, Utrecht (2016)
 Beukel, A. van den De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God. Uitgeverij Ten Have, Baarn (1990)
 Beukel, Henk van den Bespiegeling over Individualiteit en Bewustzijn (1985)
Bericht van Onderweg (1988)
Hoezo Nieuws? (2010)
Chardin, Pierre Teilhard de Het verschijnsel mens. Uitgeverij Het Spectrum. Utrecht/Antwerpen (1963)
 Hendrikse, Klaas Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee. Nieuw Amsterdam Uitgevers (2007)
God bestaat niet en Jezus is zijn zoon. Nieuw Amsterdam Uitgevers (2011)
Heyer, Dr. C.J. den Opnieuw: Wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus. Meinema, Zoetermeer (1996)
Ruim geloven. Een theologisch zelfportret. Meinema, Zoetermeer (2001)
Verlichte voorgangers. De strijd tussen dogma en Bijbel in Nederland; oa Hfdst I. De kerstening van de Lage Landen. Uitgeverij Meinema, Zoetermeer (2011)
Jezus, een mensenleven, een geschiedenis van een mens onder de mensen. Uitgeverij Van Warven, Kampen (2017)
Kalsky, Dr. M. Flexible Believers in the Netherlands: A Paradigm Shift toward Transreligious Multiplicity. Open Theology. De Gruyter Open, Warschau, Polen (2017)
Kranenborg, Reinder De wonderbaarlijke avonturen van Jezus van Nazaret. Uitgeverij Ten Have, Kampen (2004)
Kuitert, H.M. Het algemeen betwijfeld christelijk geloof, een herziening. Ten Have, Baarn (1992)
Jezus, nalatenschap van het christendom – schets voor een christologie. Ten Have, Baarn (1998)
Martin, Sean De Katharen, geschiedenis en geheimen. Librero, Kerkdriel (2009)
Meijer, Fik Jezus & de vijfde evangelist. Atheneum-Polak & Van Gennip, Amsterdam (2015)
Paulus – Een leven tussen Jeruzalem en Rome. Atheneum-Polak & Van Gennip, Amsterdam (2015)
Mortley, Alice Christus in U. Mirananda Uitgevers, Wassenaar (1981); oorspronkelijk ‘Christ in You’ (1923)
Nadler, Steven Spinoza, a life. Cambridge University Press (2009)
Renard, Philip Jezus spreekt, toespraken en dialogen. Uitgeverij Karnak, Amsterdam (1983)
Slavenburg, Jacob De ‘Logische’ Jezus. Logos, Christusdimensie en de 21e eeuw. Een antwoord op kerk, bijbel en new-age. Uitgeverij Ankh Hermes BV, Deventer (2002)
TenHaeff, Prof. Dr. W.H.C. Parapsychologische verschijnselen in het dagelijks leven. W. De Haan, Zeist (1964)
Toynbee, Arnold J. Een studie der geschiedenis – Opkomst der beschavingen (I). Uitgeverij F.G. Kroonder, Bussum (1952)
 Vries, Marja de  De hele olifant in beeld. Inzicht in het bestaan en de werking van de Universele Wetten en de Gulden Snede. Uitgeverij Ankh Hermes BV, Deventer (2007)
Edgar Cayce / Law of One
Allen, Eula Trilogy on Creation:
– Before the Beginning (1963),
– The River of Time (1965),
– You are Forever (1966). A.R.E. Press, Virginia
Bro, Harmon Hartzell, Ph.D. Edgar Cayce on religion and psychic experience. Paperbook Library, New York (1970)
Cayce, Hugh Lynn Venture inward. Harper & Row Publishers, New York (1964)
Elkins, Don en Carla Rueckert The Law of One (The Ra Material), Books I-V. L/L Research Library, Louisville, Kentucky
Free, Wynn with David Wilcock The reincarnation of Edgar Cayce? Frog Books, Berkeley (2004)
Free, Wynn De Elohim, scheppers goden van het universum
Kittler, Glenn Edgar Cayce on the Dead Sea Scrolls. Warner Books, New York (1970)
Owens, Clifford  A Story of Jesus – Based on the Edgar Cayce Readings (compilation). A.R.E. Press, Virginia (1963)
Read, Anne Edgar Cayce on Jesus and his church. Warner Books, New York (1976)
Schlemmer, Phyllis De uitverkoren planeet. Uitgeverij Ankh Hermes BV, Deventer (1995)
Stearn, Jess Edgar Cayce: The Sleeping Prophet. Bantam Books (1979)
 Sugrue, Thomas  Story of Edgar Cayce: There is a river. A.R.E. Press
Reïncarnatie
Cerminara, Gina Many Mansions. The New American Library, New York (1967)
Dam, Hans ten Een ring van licht (1 + 2), Reïncarnatie, Practische en actuele visie op reïncarnatie. (Bressotheek-Amsterdam (1983)
Haich, Elisabeth  Initiation. Seed Center, Palo Alto (1974)
Langley, Noel Edgar Cayce on Reincarnation. Warner Books, New York (1975)
Moody, Dr. Raymond A.  – Leven na dit leven. Strengholt United Media, Naarden; oorspronkelijk ‘Life after Life’ (1975)
Vorige levens. A.W. Bruna Uitgevers, Utrecht (1989)
Ritchie, George D., M.D.  Return from tomorrow. Chosen Books Publishing (1978)
 Rivas, Drs. Titus  – Parapsychologisch reïncarnatieonderzoek. www.academia.eu (2003)
– Een uitgebreid overzicht van downloadbare publicaties in de artikelen database op de site www.txtxs.nl
Rivas, Drs. Titus en Dr. Kirti Swaroop Rawat Reincarnation: The Scientific Evidence is Building. Writers Publisher Vancouver BC (2007)
Stearn, Jess The search for a soul, Taylor Caldwell’s psychic lives. Fawcett Crest, New York (1973)
Stevenson, Ian Reïncarnatie. 20 gevallen van vermoedelijke wedergeboorte. Teleboek BV. Amsterdam. (1981)
Stolp, Hans Karma, reïncarnatie en Christelijk geloof. Uitgeverij Ten Have, Kampen. (1996/2005)
Onze persoonlijke levensopdracht in deze tijd. Uitgeverij Ankh Hermes, Utrecht (2016)
Sutphen, Dick You Were Born Again to be Together. Pocket. (1987)
Vidal de St. Germain, Henri de Spectrum van regressie en reïncarnatie. Uitgeverij Ankh Hermes BV, Deventer (2008)
 Vledder, Prof. Dr. Wim H. van  Mens, schakel tussen hemel en aarde. Uitgeverij Ankh Hermes BV, Deventer (2005)
Nabije-Dood ervaringen / Voortbestaan bewustzijn / Hiernamaals
Alexander, Eben Na dit leven, een neurochirurg over zijn reis naar het hiernamaals. Bruna Uitgevers, Utrecht (2013)
Betty, Stafford – When did you ever become less by dying? Afterlife: The Evidence. White Crow Books, Hove, UK, (2016)
The Afterlife Unveiled – What ‘the dead’ are telling us about their world. O-Books, John Hunt Publishing Ltd, Alresford, Hants UK, (2011)
De NDE als Bewijs voor Voortbestaan na de Dood, Oorspronkelijk gepubliceerd in ‘Philosophy Now’ in Jan/Feb 2007 en door mij vertaald
Borgia, Anthony Life in the World Unseen. Het door Monsignor Robert Hugh Benson gechannelde verhaal (geen datum)
Leven in de ongeziene wereld. Een door mijzelf in het Nederlands vertaalde versie van dit document.
Bos, Arie – Gebruik je hersens!, Uitgeverij Christofoor, Zeist (2018)
Mijn brein denkt niet, ik wel, Uitgeverij Christofoor, Zeist (2014)
Hoe de stof de geest kreeg. De evolutie van het ik, Uitgeverij Christofoor, Zeist (2008)
Coppes, Bob Bijna Dood Ervaringen en de zoektocht naar het Licht, Uitgeverij Aspekt, Soesterberg (2006)
Dossey, Larry, M.D. One Mind, How our Individual Mind is part of a Greater Consciousness and Why it Matters, Hay House, Inc., New York City (2013)
Durston, Sarah en Ton Baggerman The Universe, Life and Everything – Dialogues on our Changing Understanding of Reality, Amsterdam University Press B.V., Amsterdam (2017)
Gibbes, E.B. en Geraldine Cummins (medium)
Bewerking van H.P. van Walt en Ir. F.J. Blom; voorwoord Sir Oliver Lodge
– The Road to Immortality, being a description of the afterlife purporting to be communicated by the late Frederic W.H. Myers, White Crow Books, Guildford, UK (2012; Originally 1932)
De Weg naar Onsterfelijkheid, met bewijs van het voortbestaan van de menschelijke persoonlijkheid na den dood. W.P. van Stockum, Den Haag (± 1935?)
Gober, Mark An End to Upside Down Thinking, Waterside Press, Cardiff-by-the-Sea (2018)
Omdat dit boek over Bewustzijn (non-lokaal of geproduceerd door het fysieke brein) zo’n excellent overzicht geeft van het wetenschappelijk onderzoek (i.t.t. de belangrijkste beschuldiging van het Materialisme onwetenschappelijk te zijn) heb ik de (vertaalde) Inhoud en Hoofdstuk 12 bijgesloten.
Greyson, Dr. Bruce DAARNA – Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn, Spectrum, Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv, Amsterdam (2021)
Dit boek beschrijft als het ware de hele ruim 40-jarige zoektocht van Bruce Greyson als psychiater en wetenschapper (en grondlegger van IANDS) na zijn eerste kennismaking met het bestaan van een ander Bewustzijn (non-lokaal en niet geproduceerd door ons fysieke brein) zo’n goed overzicht geeft van zijn wetenschappelijke zoektocht tijdens zijn loopbaan (als grondig antwoord op de onwetenschappelijke beschuldigingen van het Materialisme) heb ik de Inhoudsopgave bijgesloten.
Hugenot, Dr. Alan Ross The Death Experience. What it is like when you die. Dog Ear Publishing, Indianapolis (2012)
– The New Science of Consciousness Survival and the Metaparadigm Shift to a Conscious Universe, Dog Ear Publishing, Indianapolis (2016)
Omdat dit boek zo immens veel referenties bevat naar video’s en andere boeken, voeg ik dat overzicht Bibliography Alan Hugenot’s book” bij.
 Lodge, Sir Oliver J. – The Survival of Man. Moffat, Yard and Company, New York (1909)
– Raymond Revised, Methuen & Co, Ltd. London (1922)
Lommel, Pim van Eindeloos bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de Bijna-Dood-Ervaring. Uitgeverij Ten Have, Kampen (2007)
Martini, Richard It’s a Wonderful Afterlife, Further Adventures in the FLIPSIDE, Volume I + II. HominaPublishing, Santa Monica, USA, CA, Smashwords Edition (2015)
McTaggart, Lynne Het Veld – De zoektocht naar de geheime kracht van het universum. Uitgeverij Ankh-Hermes bv – Deventer (2004)
Medhus, Elisa, MD – My Son and the Afterlife, Conversations from the other side. Beyond Words/Atria Paperback, Hillsboro, Oregon/New York, US (2013)
– My Life after Death, A Memoir from Heaven. Beyond Words/Atria Paperback, Hillsboro, Oregon/New York, US (2015)
N. Riley Heagarty The French Revelation. White Crow Books, Hove, UK (2015)
Nahm Michael, Ph.D. Terminal Lucidity in People with Mental Illness and Other Mental Disability: An Overview and Implications for Possible Explanatory Models. Journal of Near-Death Studies, 28(2), Winter 2009 (c) 2009 IANDS
Rivas, Drs. Titus en Anny Dirven Van en naar het Licht. Spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-dood-ervaringen en uittredingen. Elikser uitgeverij, Leeuwarden (2010)
Rivas, Titus, Anny Dirven en Rudolf Smit Wat een stervend brein niet kan. Aanwijzingen voor parapsychologische verschijnselen rond bijna-dood-ervaringen. De harde kern van bevestigde casussen. Elikser uitgeverij, Leeuwarden. (2013)
Sartori, dr. Penny Levensvreugde na BDE’s, Wat bijna-doodervaringen ons kunnen leren. Librero b.v., Kerkdriel (2015)
Schwartz, Stephan A. De Drempel overschrijden: Non-lokaal Bewustzijn en de Bewijslast. SchwartzReport (2013)
Een uitgebreid interview  “Verkenningen in het Non-Lokale” uit het boek “Mysteries of Science and Consciousnes” van Gayle Kimball (2020)
Schuijlenburg, Bert van Waar was de patiënt? (was lange tijd uitverkocht, maar is hier weer te downloaden)
Swedenborg, Emanual
vertaling Guus Janssens
Hemel en Hel en over hetgeen er werd gehoord en gezien. Swedenborg Boekhuis/ Uitgeverij Sigma, Baarle Hertog en Tilburg (2001); oorspronkelijk Londen 1758
Teule, Gerrit (Red.) met Paul Revis, Eric Bruijnis, Peter Renaud en Johan Gosens Pierre Teilhard de Chardin, een man van geest en toekomst. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg (2016)
Whitton, Dr. Joel L. & Joe Fisher Tussen Twee Levens, Therapeutische ervaringen met het bestaan tussen dood en wedergeboorte. Uitgeverij Kosmos, Antwerpen (1987)
Fysica
Boardman, Jameela  Dewey B. Larson’s Reciprocal System of Physics
Charon, Jean E. Ik leef al 15 miljard jaar – Zwarte gaten en eonen. Lemniscaat, Rotterdam (1983)
Hart-Davis, Adam  Het verhaal van de tijd. Fontaine Uitgevers, Hilversum (2011)
Hawking, Stephen Het Heelal – Verleden en toekomst van ruimte en tijd. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam (1988)
Hooft, Gerard ‘t  De bouwstenen van de schepping. Prometheus-Bert Bakker, Amsterdam (2014)
Larson, Dewey B.  Alle publicaties te downloaden op Reciprocal System RS Library, o.a.
The Structure of the Physical Universe
Beyond Space and Time. North Pacific Publishers, Portland, Oregon, 1995
Ervin Laszlo De Akasha-Ervaring, Wetenschap en het Kosmisch Geheugenveld. Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer (2010).
Zie ook Samenvatting
Rosenblum, Bruce en Fred Kuttner Quantum Enigma, Physics Encounters Consciousness. Oxford University Press, New York (2011).
Een bijzonder verhelderend boek. Zie ook Book Description en In a Nutshell.
Leeuwen, Paul J. van Kwantumfysica, Informatie en Bewustzijn – Harde wetenschap ondersteunt de illusie van de objectieve werkelijkheid. Mijnbestseller.nl, Den Haag (2019)
Talbot, Michael The Holographic Universe. Harper Collins Publishers, London (1991)
Het boek kan hier ook worden gedownload .
  Wijsheidsgeschriften
Cordan, Wolfgang Popol Vuh, het boek van de raad, Mythe en geschiedenis van de Maya’s. Uitgeverij Ankh Hermes BV, Deventer (1977)
Geru, M.A. Het Egyptische dodenboek. Uitgeverij Ankh Hermes BV, Deventer (1974)
Liagre Böhl, Dr. F.M.Th. de  Het Gilgamesh Epos. Manteau, Brussel (1958)
Maharishi Mahesh Yogi Bhagavad Gita, hfdst 16 opnieuw vertaald en van commentaar voorzien. Miu Nederland Pers, Den Haag (1979)
Pagels, Elaine The Gnostic Gospels. Vintage Books, New York (1989)
Persaud, Robert Swami Gnosis. Servire / Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht (2005)
Poncé, Charles (Rebcke, Louis vertaling/bewerking) Kabbalah, achtergrond en essentie. Uitgeverij Ankh Hermes BV, Deventer (1976)
Quispel, Prof. Dr. G. (Red.) De Hermetische Gnosis in de loop der eeuwen. Beschouwingen over de invloed van een Egyptische religie op de cultuur van het Westen. Uitgeversmaatschappij Tirion, Baarn (1992)
Robinson, James M. (Red.) The Nag Hammadi Library. Harper San Francisco (1990)
Rutgers, Edzina A. Het Tibetaanse dodenboek volgens Lama Kazi Dawa-Samdup’s Engels, de vertaling van het Bardo Thödol. Uitgeverij Ankh Hermes BV, Deventer (1976)
Slavenburg, Jacob De Hermetische Schakel. Uitgeverij Ankh Hermes BV, Deventer (2003)
Vledder, Prof. Dr. Wim H. van Upanishaden – Het mysterie van het Zelf. Uitgeverij Ankh Hermes BV, Deventer (2000)
Witteveen, Dr. H.J. Universeel Soefisme. De weg van liefde, harmonie en schoonheid. Panta Rhei, Katwijk (2000)